Black and White

 

dugdovno2

 

Когато изчезнат цветовете, виждаме по ясно същността на нещата.

 

 

 

 

In the white slopes
Shar mountain, Kossovo

In the big blue

Love story

Път под водата